Balans samarbetar med

NSPH  Nationell samverkan för psykisk hälsa är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer till vilket vi är associerad medlem.

nsph logga

 

Våra självhjälpsgrupper ordnar vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vuxenskolan_logo_

 

 

 

Vi  samarbetar med systerorganisationer, myndigheter, vårdgivare, kommuner m fl.

Som medlem i organisationen GAMIAN-EUROPE samarbetar Balans med anhöriga och patienter i många länder
www.gamian.eu

gamian-europe-logo

 

Nationella Hjälplinjen ingår numera i Sjukvårdsrådgivningen, 1177.

www.hjalplinjen.se   

nationellahjälplinjen