Om oss

Balans Dalarna bildades i maj 2013 av två eldsjälar som fortfarande jobbar i föreningen. Vi har nu ca 45 medlemmar över hela Dalarna med spridda adresser från Avetsa i söder till Särna/ Idre i norr . Vi upplever att intresset för våra frågor växer men vi behöver fler aktiva medlemmar som kan åtta sig några enkla spännande uppdrag för att vi tillsammans ska bli starkare och kunna erbjuda utökat stöd till våra medlemmar, skapa kontaktytor och på sikt försöka jobba med intressepolitiska frågor och påverka i sjukvårds/ vårdfrågor som ligger oss varmt om hjärtat.

Kontakta oss gärna för ytterligare information!
E-post: info@balansdalarna.se

Vårt uppdrag

Föreningen Balans Dalarna är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.
Föreningen verkar för att de som främst drabbats av affektiva sjukdomar samt deras anhöriga.

Föreningen Balans Dalarnas ändamål är:

  • att vara ett stöd för de egenerfarna och anhöriga samt att tillvarata deras intressen
  • att erbjuda mötesplatser och sprida information och kunskap för att öka förståelsen, acceptansen och respekten för de egenerfarna och öka möjligheten att tillvarata deras resurser.
  • att arbeta intressepolitiskt och förbättra vården.

Organisation

Riksförbundet Balans förstärker och tar sig nya utmaningar!  Idag finns vi i Stockholm, Uppsala, Gävle, Skåne, Västmanland, Borås-Sjuhärad, Gotland, Jämtland, Örebro, Sundsvall och Värmland. Flera städer är på väg att ansluta. Vi inbjuder företag att stödja oss och en samhällsutveckling där många människor får plats.

Föreningen Balans Dalarna är ansluten till Riksförbundet Balans och skall verka i Dalarna inom ramen för förbundets stadgar.

Föreningen Balans Dalarna har följande uppgifter:

  • Verka för att medlemmarna i Dalarna ska får tillgång till social gemenskap.
  • Bevaka Föreningen Balans Dalarnas intressen gentemot lokala myndigheter och organ.
  • Företräda föreningen Balans Dalarna i samarbete med andra organisationer på lokal och regional nivå.

Vi utgår alltid från att individen är en resurs och har kapacitet att finna vägar för återhämtning.