Föreningen Balans Dalarna är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. Föreningen verkar för att oss som har drabbats av affektiva sjukdomar och våra anhöriga. Vi är en patient- och anhörigorganisation för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Hos oss får du information, råd och hjälp samt en möjlighet att träffa andra i liknande situationer.

Att mötas, lyssna och ge stöd

Egenerfarna och anhöriga i Dalarna erbjuds en mötesplats och möjlighet att delta i föreningens arbete. Få stöd av föreningens övriga medlemmar, träffa andra i liknande situationer. Vårt arbete bygger framförallt på våra egna erfarenheter och engagemang. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Anslagstavlan - Senaste Nytt - Tips